Υπηρεσία Τεχνικού

  1. Home
  2. 1 ημέρα
  3. Λεπτομέρειες Υπηρεσίας

Ψυκτικές εγκαταστάσεις, ψυκτικοί θάλαμοι, βιομηχανική ψύξη

Description

Μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών ψυκτικών εγκαταστάσεων
Πρόψυξη, συντήρηση, κατάψυξη, τούνελ ταχείας κατάψυξης, βιομηχανικός κλιματισμός και αερισμός

 Πίνδου 68
 Οδηγίες χάρτη

Γλώσσες επικοινωνίας