Προφίλ του HeroHandy

  1. Home
  2. Προφίλ του HeroHandy
[wt_welcome title=”Εργοδότες & Τεχνικοί” sub_title=”Η ιστοσελίδα που συνδέει τις εργασίες τους” description=”<p>Η ιστοσελίδα herohandy.com ξεκίνησε από μια ομάδα Ελλήνων προγραμματιστών, με σκοπό να προσφέρουν στην ελληνική αγορά τεχνικών και κατασκευαστών την άμεση και ξεκάθαρη πληροφόρηση για εργασίες που μπορούν να αναλάβουν.</p><p>Στόχος μας είναι να υπάρχει διαφανής και ξεκάθαρη δημοσίευση Εργασιών που χρειάζονται οι Εργολάβοι και Υπηρεσιών που προσφέρουν οι Τεχνικοί, ώστε εύκολα, και εύστοχα να επιλέγει ο ένας τον άλλο.</p>” video_thumbnail=”{"attachment_id":"382","url":"\/\/herohandy.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/video-img.png"}” video_link=”https://www.youtube.com/watch?v=J37W6DjqT3Q” counters=”[{"counter_title":"\u0395\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03ad\u03c2 \u0395\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b5\u03c2","counter_start":"0","counter_end":"784","counter_symbol":"k","counter_interval":24,"counter_speed":2325},{"counter_title":"Great Feedback","counter_start":"0","counter_end":"99","counter_symbol":"%","counter_interval":8,"counter_speed":3208},{"counter_title":"\u0395\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03af \u03a4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b9\u03ba\u03bf\u03af","counter_start":"0","counter_end":"415","counter_symbol":"k","counter_interval":50,"counter_speed":5316}]” _array_keys=”{"video_thumbnail":"video_thumbnail","counters":"counters"}” _made_with_builder=”true”][/wt_welcome]