Όροι & Προϋποθέσεις

  1. Home
  2. Όροι & Προϋποθέσεις

Πρόσωπα που συνεργάζονται στο herohandy.com

Η ιστοσελίδα herohandy.com δημιουργήθηκε από μια ομάδα προγραμματιστών με σκοπό την προσφορά στην ελληνική αγορά σε εργασίες που αφορούν το σπίτι και τους επαγγελματικούς χώρους. Περισσότερα για το προφίλ της ομάδας που διαχειρίζεται το herohandy.com μπορείτε να βρείτε στην σελίδα www.herohandy.com/about

Όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα, αλλά και όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τους παρόντες αναγραφόμενους Όρους Χρήσης σύμφωνα με τις ακόλουθες Προϋποθέσεις. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές της ιστοσελίδας μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν, βελτιώσουν, διορθώσουν τους αναγραφόμενους όρους κατόπιν μαζικής προειδοποίησης μέσω email. Άρα οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνονται για τις όποιες αλλαγές.

#01 Προφίλ Επισκεπτών

Η ιστοσελίδα herohandy.com είναι δημοσιευμένη για όλους τους χρήστες παγκοσμίως, και με την χρήση της ιστοσελίδας ο επισκέπτης αποδέχεται και την χρήση των Cookies η οποία αναφέρεται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου.

#02 Προφίλ Εργοδοτών

Στην ιστοσελίδα herohandy.com μπορούν να εγγραφούν όσα άτομα θέλουν, αρκεί να είναι άνω των 18ετών.

Ως εργοδότες αναφερόμαστε στους χρήστες που εγγράφονται στην ιστοσελίδα με σκοπό να ζητήσουν προσφορές από τους Τεχνίτες για να ολοκληρώσουν τις αντίστοιχες Εργασίες που δημοσιεύουν.

Άρα οι Εργοδότες οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς επίσης και τα πραγματικά στοιχεία για κάθε Εργασία που δημοσιεύουν.

#03 Προφίλ Τεχνικών

Στην ιστοσελίδα herohandy.com μπορούν να εγγραφούν ως χρήστες άτομα άνω των 18 ετών οι οποίοι είναι Τεχνικοί και τεχνίτες οποιασδήποτε ειδικότητας αφορά την κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση ή συντήρηση μέρους ή συνόλου κατοικίας, ή επαγγελματικού χώρου.

Οι εγγεγραμμένοι ως Τεχνητές στο herohandy.com οφείλουν να έχουν καταχωρημένα τα αληθή στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς επίσης και την σχετική άδεια επαγγέλματος τους.

Ένας τεχνικός μπορεί να δημοσιεύσει τις Υπηρεσίες του ώστε να τον εντοπίσει ένας ή περισσότεροι Εργοδότες με σκοπό να παραγγείλουν μια Υπηρεσία, με συγκεκριμένο κόστος και χρόνο.

#04 Προφίλ διαχειριστών

Στην ιστοσελίδα herohandy.com υπάρχουν ορισμένοι διαχειριστές μερικοί εξ αυτών οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας είναι υπεύθυνοι για την απρόσκοπτη λειτουργία της, καθώς επίσης και για την σωστή προβολή των Εργοδοτών, των Εργασιών τους, των Τεχνικών και των Υπηρεσιών τους.

Δεν υπάρχει καμία δέσμευση και καμία υποχρέωση των Διαχειριστών της ιστοσελίδας απέναντι στους Επισκέπτες, στους Εργοδότες και τους Τεχνικούς όσον αφορά την προαναφερθείσα λειτουργία και προβολή. Αναμενόμενες δυσλειτουργίες μπορούν να εμφανιστούν μια φορά / έτος ή και μια φορά / εβδομάδα.

Για θέματα που αφορούν την βελτίωση προβολής ή προσθήκη λειτουργιών, όλοι οι χρήστες του herohandy.com μπορούν να στέλνουν σχετικό email στην εκάστοτε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης των Διαχειριστών.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας herohandy.com φροντίζουν για την εγκυρότητα των πληροφοριών των χρηστών, των Υπηρεσιών και των Εργασιών, να ζητάνε τα σχετικά έγγραφα όπως ταυτότητα και άδεια επαγγέλματος και άλλα έγγραφα ή πιστοποιητικά.

Οι Διαχειριστές δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για την πιστοποίηση των πληροφοριών αυτών.

Οι Διαχειριστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της Εργασίας οποιουδήποτε Τεχνικού.

Οι Διαχειριστές δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για την συμπεριφορά μεταξύ των μελών του.

Σε κάθε μη πρέπουσα συμπεριφορά ή λανθασμένη, ελλιπής, εσκεμμένη απόδοση Εργασίας τα μέλη μπορούν να κάνουν την σχετικά αναφορά γραπτώς είτε μέσω email είτε μέσω της σχετικής φόρμας Αναφοράς που υπάρχει σε κάθε προφίλ Εργοδότη, Εργασίας, Τεχνικού και Υπηρεσίας.

#05 Κόστος λειτουργίας

Στην ιστοσελίδα herohandy.com μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες του συστήματος οποιοδήποτε άτομο είναι άνω των 18 ετών χωρίς κόστος εγγραφής.

Ωστόσο, για να καλυφθούν τα κόστη λειτουργίας, υπάρχουν ορισμένες συνδρομές για όλα τα μέλη, καθώς επίσης και το ποσοστό προμήθειας 5% σε κάθε συμφωνία ή παραγγελία Εργασίας ή Υπηρεσίας Τεχνικού .

 

… ( )