Υπηρεσία Τεχνικού

  1. Home
  2. 2 Ώρες
  3. Λεπτομέρειες Υπηρεσίας

Ελαιοχρωματισμός διαμερίσματος 50 έως 100τμ στην Αττική

Description

Αναλαμβάνω χρωματισμό διαμερίσματος 50-100 τμ με 7€/τμ, δηλαδή από 350 έως 700€.

Η δουλειά ολοκληρώνεται πλήρως σε 3-4 μέρες.

 14452
 Οδηγίες χάρτη

Γλώσσες επικοινωνίας