Υπηρεσία Τεχνικού

  1. Home
  2. 2 εβδομάδες
  3. Λεπτομέρειες Υπηρεσίας

Βάψιμο διαμερίσματος 100τ.μ.

Description

Αφορά ενδεικτικό πλάνο ελαιοχρωματισμών, βαψίματος ενός διαμερίσματος π.χ. 100τ.μ. από το μηδέν πρώτο χέρι.

  • Τρίψιμο τοίχων, ταβανιών και εσωτερικών χώρων,
  • αστάρωμα,
  • σπατουλάρισμα (προεραιτικό),
  • βάψιμο 3 χέρια με τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά της αγοράς.

Δίνω και προσφορά χωρίς τα υλικά αν θέλετε.